Post-radiation reaction includes induction of fluoropyrimidine metabolizing enzymes - a concept supporting enhancement of capecitabine anabolism regardless of timing administration

Konference: 2007 14th ECCO - the European Cancer Conference - účast ČR

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Konference bez tématických celků

Číslo abstraktu: P#556

Autoři: M. Kahle; L. Frencl; MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA

Citation: European Journal of Cancer Supplements, Vol 5 No 4, Page 105


Plný text abstraktu

Datum přednesení příspěvku: 23. 9. 2007