Použití rituximabu v terapii refrakterní autoimunní trombocytopenie, vlastní zkušenosti

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Onkologická farmacie a farmakoekonomika

Téma: Varia

Číslo abstraktu: 1178

Autoři: MUDr. Antonín Hluší, Ph.D.; doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; Doc. MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D.; MUDr. Jana Vondráková, Ph.D.; Romana Zbořilová; Lenka Starostová; Doc. MUDr. Věra Krčová

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008