Příprava na akreditaci

Konference: 2005 Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: S22

Autoři: Hilda Vorlíčková

Proces sledování kvality ve zdravotnictví byl nastartován Nařízením vlády č. 458/ 2000 Sb. Od tohoto okamžiku se na Ministerstvu zdravotnictví ČR datuje systematická práce v této oblasti. Toto nařízení vlády umožnilo koncentrovat aktivity na poli kvality podle standardů jak evropské, tak aerické komise pro kvalitu ve zdravotnictví. Z hlediska zdravotnického zařízení lze definovat kvalitu jako schopnost uspokojit očekávání, potřeby a požadavky pacientů. Co se týče kvality služeb toho kterého zdravotnického zařízení, může být vnímání pacientů ovlivněno např. tím, jaký přístup k nim mají zdravotničtí pracovníci, jaké je prostředí a atmosféra v daném zdravotnickém zařízení, jak jsou pacienti a jejich rodinní příslušníci informování o jejich nemoci, co s nimi bude atd.

Už dlouhou dobu se hovoří o tom, že chybějí objektivní měřítka, podle nichž by bylo možné posuzovat kvalitu péče ve zdravotnictví. Nemocnice své výsledky léčby nezveřejňují a i kdyby tak činily tak není jisté, ze budou vypovídat o skutečné kvalitě služeb v daném zdravotnickém zařízení. Porovnávat míru úmrtnosti nebo počet výkonů může být ošidné. Tato data se nemusejí posuzovat s ohledem na situaci dané nemocnice. Jedním z možných měřítek kvality péče jsou akreditace. Nemocnice se dobrovolně přihlásí k tomu, že bude dodržovat poměrně přísné standardy, které mimo jiné zvýší bezpečí pacienta. Jen málo nemocnic si sleduje kolik pacientů se v nich nakazí infekcí a nebo kolik pacientů má proleženiny. A nikdo je k tomu nenutí, ale o kvalitě léčby to hodně vypovídá. Akreditace hodnotí nejen to, jak rychle se pacient uzdravil, ale také jak kvalitně a s jakým procentem omezení rizik mu byla péče poskytnuta.

Co je to tedy akreditace? Akreditace je oficiální uznání, že zdravotnické zařízení či laboratoř jsou způsobilé k poskytování kvalitní péče a mají vytvořen funkční a efektivní systém posuzování výkonnosti a pro kontinuální zvyšování kvality poskytované péče.

Datum přednesení příspěvku: 2. 4. 2005