Prognostic Impact of Ikaros (IKZF1) Gene Alterations In Childhood ALL Treated with ALL IC-BFM 2002 Protocol: A Comparison of Gene Expression and Genomic-Based Methods

Konference: 2010 52nd ASH Annual Meeting – účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Leukemias

Číslo abstraktu: 1656

Autoři: MUDr. Jana Volejníková; MUDr. Ester Mejstříková, Ph.D.; MUDr. Karel Švojgr, Ph.D.; prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.; Prof.MUDr. Jan Trka, Ph.D.; MUDr. Eva Froňková, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 5. 12. 2010