Prognostický význam podávání transfuzí erytrocytů nemocným s časnými formami myelodysplastického syndromu

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Myelodysplastický syndrom

Téma: Akutní leukémie/Myelodysplázie

Číslo abstraktu: 1270

Autoři: Doc.MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008