Program časného přístupu – gefinitib: Dobří respondeři a jejich survival

Konference: 2005 XIII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 023

Autoři: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.; Mgr. Adam Svobodník, Ph.D.

Bylo hodnoceno 590 pacientů v rámci programu časného přístupu v léčbě gefinitibemv českých pneumoonkologických centrech. U nemocných bylo hodnoceno celkové přežívání od stanovení diagnózy, přežívání od zahájení léčby gefinitibem, čas do progrese od stanovení diagnózy a čas do progrese od zahájení léčby. Tyto parametry byly statisticky srovnány mezi nemocnými s parciální remisí, stabilizovanou nemocí a progresí při léčbě. Další srovnání bylo provedeno mezi skupinami s objektivní odpovědí a bez objektivní odpovědi. V žádném z uvedených parametrů nebyl nalezen signifikantní rozdíl v přežívání. Přežívání od diagnózy bylo u pacientů s objektivní odpovědí 17,8 m, u nemocných bez odpovědi 18,5 m. Přežívání od nasazení léčby gefinitibem bylo u OOR6,8m, u ostatních 5,6m, čas do progrese byl u OOR 3,2 m a u ostatních 2,4 m. Studie nepotvrdila, že by objektivní odpověď na léčbu gefinitibem byla ukazatelem lepší prognózy.

Datum přednesení příspěvku: 10. 11. 2005