První pomoc při extravazaci cytostatik

Konference: 2010 XVIII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Sesterská sekce

Číslo abstraktu: 2010_26

Autoři: Bc. Lucie Čadová; A. Langová

Obsah: První pomoc při extravazaci cytostatik, rizikové faktory pro vznik extravazace, příznaky extravazace, preventivní opatření, třídění cytotoxických látek (vezikanty, iritanty, nonvezikanty), specifická a nespecifická opatření, extravazační kit.

Literatura:

  • MADĚR, R. M., FÜRST-WEGER, P. R., MADER, I., NAGLER-SEMENITZ, E., TERKOLA, R., WASSERTHEURER, S. Extravasation of Cytotoxic Agents. Vyd. Verlag/Sien, 2003. ISBN 3-211-83859-7
  • VORLÍČEK, J., ABRHÁMOVÁ, J., VORLICKOVÁ, H. Klinická onkológie pro sestry. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 328 s. ISBN 80-247-1716-6
  • VOKURKA, M., HUGO, J. Praktický slovník medicíny. 4. rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 1995. 477 s. ISBN 80-85800-28-4
  • VOKURKA, S. et al. Ošetřovatelské problémy a základy hemoterapie 1. vyd. Praha: Galén, 2005. ISBN 80-7262-299-4
  • ISOPP Standardy bezpečné manipulace s cytotoxickými látkami; www.ebewe.com

Datum přednesení příspěvku: 11. 11. 2010