QUALITY OF LIFE (QOL) IN PATIENTS WITH CHRONIC PHASE CHRONIC MYELOID LEUKEMIA (CML) ON IMATINIB. A PILOT STUDY.

Konference: 2008 13th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Publication only

Číslo abstraktu: 1292p

Autoři: Mgr. Libuše Kalvodová; prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.; MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; M. Jurová; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 15. 6. 2008