QUANTITATIVE DETECTION OF MINIMAL RESIDUAL DISEASE IN B-CELL CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA USING LNA-MODIFIED TAQ-MAN PROBES AND IGH-RQ PCR

Konference: 2008 13th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Publication only

Číslo abstraktu: 1172p

Autoři: Mgr. Hana Skuhrová Francová; MUDr. Yvona Brychtová, Ph.D.; prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.; Ing. Dana Dvořáková, CSc.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 15. 6. 2008