Radiosurgery of Brain Metastases Using Leksell Gamma Knife − Results of 400 Treated Patients

Konference: 2011 36th Congress ESMO a 16th Congress ECCO - účast ČR

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Proffered Papers - Poster

Číslo abstraktu: 8740

Autoři: MUDr. Gabriela Šimonová, CSc.; doc.MUDr. Roman Liščák, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 23. 9. 2011