RETROSPECTIVE ASSESSMENT OF RISK FACTORS FOR VTE IN ADOLESCENTS OF SOUTH MORAVIAN REGION, CZECH REPUBLIC WITHIN YEARS 2004-2010

Konference: 2011 16th Congres of the European Hematology Association – účast ČR

Kategorie: Ostatní

Téma: Publication Only

Číslo abstraktu: 1702

Autoři: MUDr. Ondřej Zapletal; MUDr. Jan Blatný, Ph.D.; MUDr. Veronika Fiamoli, Ph.D.; MUDr. Světlana Köhlerová; Mgr. Jan Švancara

Datum přednesení příspěvku: 30. 7. 2011