Retrospektivní vyhodnocení četnosti mozkových nádorů v souboru pacientů s duplicitními a triplicitními nádory

Konference: 2005 XII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P001

Autoři: MUDr. Ferdinand Třebický; Ján Kalinovský; Prof. MUDr. Jiří Zámečník

Abstrakt odborného sdělení není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 14. 10. 2005