Rezistence na kyselinu acetylosalicylovou u hemodialyzovaných pacientů

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P29/1192

Autoři: MUDr. Martin Šimkovič; Prof.MUDr. Jaroslav Malý, CSc.; Mgr. Ilona Fátorová; S. Dusilová-Sulková

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008