Rituximab In Combination with High-Dose Dexamethasone: An Effective Treatment Option for Patients with Relapsed/Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia

Konference: 2010 52nd ASH Annual Meeting – účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Chronic Lymphocytic Leukemia

Číslo abstraktu: 4629

Autoři: prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.; MUDr. Martin Šimkovič; MUDr. Anna Panovská; MUDr. Monika Hrudková; MUDr. David Belada, Ph.D.; MUDr. Yvona Brychtová, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 5. 12. 2010