RITUXIMAB IN COMBINATION WITH HIGH-DOSE DEXAMETHASONE: AN EFFECTIVE TREATMENT OPTION FOR PATIENTS WITH RELAPSED/REFRACTORY CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA

Konference: 2010 15th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 06. Chronic lymphocytic leukemia and related disorders - Clinical

Číslo abstraktu: 0781

Autoři: MUDr. Martin Šimkovič; MUDr. Anna Panovská; MUDr. David Belada, Ph.D.; MUDr. Monika Hrudková; MUDr. Yvona Brychtová, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.; prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.

Plný text abstraktu

Haematologica 2010; 95[suppl.2]:174, abs. 0781

Datum přednesení příspěvku: 12. 6. 2010