ROZSAH SLEDOVÁNÍ PO PRIMÁRNÍ LÉČBĚ NÁDORU PRSU S KURATIVNÍM ZÁMĚREM - PRO A PROTI

Konference: 2013 XX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Lokálně pokročilý a metastatický karcinom prsu. Chemoterapie, radioterapie, cílená léčba

Číslo abstraktu: 16

Autoři: MUDr. Hana Šiffnerová; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Sledování po léčbě pro nádor prsu prošlo řadou doporučení a úprav, které měly algoritmus vyšetřování racionalizovat. Poslední doporučení je z letošního ASCA, kde bylo shrnuto 9 systematických přehledů a 5 randomizovaných studií. Cílem bylo vypracovat doporučení pro sledování pacientek s karcinomem prsu, které dokončily primární terapii provedenou s kurativním záměrem.

Klíčová doporučení:

  • odebrání anamnézy vždy
  • fyzikální vyšetření za 3-6 měsíců v prvních 3 letech, za 6 - 12 měsíců do 5 let, následně jednou za rok
  • u pacientek po prs šetřícím výkonu provádět mamografii 1 rok po počátečním mamogramu a nejdříve za 6 měsíců po skončení radioterapie, následně by měla být mamografie prováděna jednou za rok
  • provedení krevního obrazu, biochemického vyšetření, scintigrafie kostí, rtg hrudníku, UZ jater, CT či MR vyšetření nebo vyšetření nádorových markerů (CEA, CA 15 - 3, Ca 27.29) není u pacientek bez příznaků a bez specifických nálezů při klinickém vyšetření doporučováno

Nádory prsu však tvoří velmi heterogenní skupinu a je otázkou, zda zohlednit míru rizika u jednotlivých pacientek léčených s kurativním záměrem. Dále jak se vypořádat s forézními důvody neprovedení vyšetření a někdy i se silným tlakem ze strany nemocných například na odběry markerů.

Literatura:

  1. Khatcheressian J. L. et al. Breast follow up and management after primary treatment: American Society of Clinical Oncology. Clinical practice guideline update. J Clin Oncol 31, No7, 2013, 961-965

Datum přednesení příspěvku: 18. 10. 2013