Rozvoj zobrazovacích vyšetřovacích metod v uroonkologii

Konference: 2008 XV. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Nádory prostaty

Číslo abstraktu: 002

Autoři: MUDr. Petr LhotákNěco málo z historie CT
1917 - Objev teorie matematické rekonstrukce dvourozměrného obrazu z jednosměrných projekcí
1963 - Zformulovány základní principy výpočetní tomografie (Allan Mac Leod Cormack)
1972 - zkonstruován první funkční tomograf EVI-Scanner (Godfrey Newbold Hounsfield)
1974 - 1976 První klinické CT skenery ve světě
1979 - oba obdrželi Nobnelovu cenu za medicínu
1987 - objev slip-ring technologie, která umožnila vznik spirálního CT

První CT přístroj


 • Jeden z prvních CT přístrojů vyrobený frmou EVI v r. 1972

 • Mcney Hospital Enclared

Pouze vyšetření mozku

 • Akvizice 4 minuty – 2 skeny

 • Rekonstrukce 7 minut obr

 • Matice 80x80pix
Pixel vs. voxel
Voxel volume matrix element je nejmeší objem tkáně,jejíž absorpce pro RTG záření může být měřena. Jeho velikost je dána tloušťkou řezu a rozlišením. Jeden CT řez se proto skládá z mnoha voxelů.Schéma 1.generace
kombinace rotačně translačního pohybu s jedním detektorem

Aplikace pouze pro vyšetření mozku

Doba rekonstrukce obrazu až 5 hodin

Skenovací čas 330sec


Schéma 2.generace
kombinace rotačně translačního pohybu s větším počtem detektorů 3-52
Skenovací čas 33-150 sec


Schéma 3.generace
pohyb rotační s kolimací na více detektorů (268-1024)
Významně zredukován skenovací čas (1-10 sec)
Celotělové uplatnění


Co je spirální CT?
1937- slip-ring technologie, základní konstrukční element spirálního helikálního CT

Umožňuje nezávislý pohyb rotoru vůči statoru za současného toku informací a energie bez použití kabelů

Nový způsob akvizice dat se nazývá objemová akvizice.


Co je spirální CT?
Rentgenka kontinuálně rotuje, stůl s pacientem se plynule posouvá v gantry

Pomyslná trajektonie RTG paprsku tělem pacienta tedy připomíná spirálu

Výsledkem je zrychlení náběru dat, pokrytí většího kraniokaudálního rozsahuMultidetektorová technologie

 • Přidáni vice řad detektorů 16,32,64, 125...

 • Submilimetrová kolimace

 • Izotropní zobrazeni prostoru

 • rotační perioda lampy 300-500ms

 • SW vybavení strojů pro trojrozměrnou reformaci transvezálních obrazů

 • Nové algoritmy zobrazení SSD, MIP,VR
Datum přednesení příspěvku: 10. 10. 2008