Safety of Recombinant Activated Factor VII (rFVIIa) in Patients with Congenital Hemophilia with Inhibitors: Overall Dose Exposure and Intervals Following >240 Mcg/Kg Doses Across Trial, Registry and Diary Studies

Konference: 2011 53rd ASH Annual Meeting – účast ČR

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: 322. Disorders of Coagulation or Fibrinolysis: Poster III

Číslo abstraktu: 3316

Autoři: MD Amy D. Shapiro; MD Ellis J. Neufeld, PhD; MD Victor S. Blanchette, FRCPC; MD Hervé Chambost, PhD; MUDr. Peter Salaj; MD Robert Z. Gut, PhD; MD David L. Cooper, MBA

Datum přednesení příspěvku: 12. 12. 2011