Scoring systems predictive of survival and local control of patients irradiated for brain metastases

Konference: 2009 45th ASCO Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Central Nervous System Tumors

Číslo abstraktu: 2075

Autoři: L. Dziggel; T. Veninga; T. Haatanen; MUDr. Radka Lohynská, Ph.D.; S. E. Schild; D. Rades

Plný text abstraktu
(odkaz vede na stránky ASCO)

Abstrakt byl publikován rovněž v Supplementu časopisu
Journal of Clinical Oncology, 2009 ASCO Annual Meeting Proceedings Vol 27, No. 15S (May), 2009.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2009