SD-lymfom - experimentální model hematologické malignity: Exprese vybraných genů asociovaných s angiogenezí

Konference: 2007 XIV. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 039p

Autoři: RNDr. Berta Otová, CSc.; RNDr. Jiří Hrdý; RNDr. Ivan Votruba, D.Sc.; Prof. RNDr. Antonín Holý (1936-2012); RNDr. Klára Bobková, Ph.D.

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 12. 10. 2007