SECONDARY GENETIC ABERRATIONS AND THEIR EFFECT ON PROGNOSIS IN CORE BINDING FACTOR - ACUTE MYELOID LEUKEMIA (CBF-AML)

Konference: 2008 13th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Acute myeloid leukemia - Biology II

Číslo abstraktu: 0501

Autoři: Ing. Jana Marková; Zuzana Trnková; MUDr. Jacqueline Soukupová (Maaloufová); prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.; prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D.; MUDr. Jiří Schwarz, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 14. 6. 2008