Selected Adaptor Proteins NTAL, LAT, PAG, LIME Function in Proximal Signaling, Corticosteroid Driven Apoptosis and Expression of IKAROS Isoforms in the T-Leukemic Cells

Konference: 2009 51th ASH Annual Meeting – účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Non-Hodgkins Lymphoma

Číslo abstraktu: 1014

Autoři: MUDr. Karel Švojgr, Ph.D.; MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.; Mgr. Tomáš Brdička; Bc. Tereza Skopcová (Kačerová); MUDr. Jana Volejníková; prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.; prof. MUDr. Jan Zuna, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 5. 12. 2009