Sexuální funkce šetřící radikální cystektomie - současný pohled na problematiku a vlastní zkušenosti

Konference: 2008 16. onkologicko-urologické sympozium a 12. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Karcinom močového měchýře III.

Číslo abstraktu: 013

Autoři: MUDr. Radomír Zachoval, Ph.D.; Miroslav Záleský; J. Jarabák

Cílem prezentace je podat přehled funkčních a onkologických výsledků dosud publikovaných prací na téma sexuální funkce šetřící radikální cystektomie. K přehledu přidáváme naše zkušenosti s touto operační metodou.

Ve všech publikacích v anglickém jazyce, které byly nalezeny v databázi Medline pod klíčovými slovy: sexual, potency, erection, erectile, ejaculation, ejaculatory, sparing a cystectomy byla provedena kompletní analýza dat.

V případě nervy šetřících výkonů dochází k zachování potence u 17–100% pacientů a její prezervace klesá ve věkové skupině nad 60–65 let, při současném provedení uretrektomie a u unilaterálních výkonů. Denní kontinence je zachována u 80–100% a noční u 47–75% pacientů. V případě výkonů šetřících chámovody, semenné váčky a část prostaty dochází k zachování potence u 80–100% pacientů. Denní kontinence je zachována u 79–100% a noční u 31–100% pacientů. V případě výkonů šetřících chámovody, semenné váčky a celou prostatu dochází k prezervaci potence u 70–100% a antegrádní ejakulace u 50% pacientů. Kontinence bývá zachována u 95–100% pacientů přes den a 74–88% pacientů v noci.

Onkologické výsledky jsou prezentovány velmi rozlišnými způsoby, jedná se především o celkové a specifické přežití hodnocené s odstupem určitého počtu let (zpravidla 5 a 10), výskyt lokálních recidiv a/nebo generalizací, výskyt negativních okrajů, pozitivních okrajů a pozitivních okrajů mimo šetřící oblast, výskyt incidentálního karcinomu prostaty. Z publikovaných onkologických výsledků vyplývá, že pro určitou skupinu pacientů s nízkým onkologickým rizikem jsou výsledky sexuálně šetřící radikální cystektomie srovnatelné se standardním operačním postupem.

Z rozboru publikovaných prací vyplývá, že v posledních dvou desetiletích došlo k rozvoji operačních technik, pomocí nichž je možné u mužů po radikální cystektomii zachovat sexuální funkce. Zdá se, že z těchto postupů může profitovat především skupina mužů mladšího věku s příznivými onkologickými charakteristikami nádoru. Přesnější indikační kritéria však bude nutné teprve stanovit.

Datum přednesení příspěvku: 26. 11. 2008