Significance of polymorphisms in biotransformation enzymes for colorectal carcinogenesis

Konference: 2007 14th ECCO - the European Cancer Conference - účast ČR

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Konference bez tématických celků

Číslo abstraktu: P#3031

Autoři: Ing. Ivona Hlavatá; Ing. Simona Šůsová; Mgr. Barbara Pardini, Ph.D.; Doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D.; MUDr. Pavel Vodička, CSc.; RNDr. Pavel Souček, CSc.

Citation: European Journal of Cancer Supplements, Vol 5 No 4, Page 244


Plný text abstraktu

Datum přednesení příspěvku: 23. 9. 2007