Snf2h regulates heterochromation structure and global transcription in blood cells

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Molecular Hematology (1st Symposium)

Číslo abstraktu: 1241

Autoři: RNDr. Jarmila Vargová (Podskočová); Mgr. Karina Vargová, Ph.D.; Mgr. Juraj Kokavec; Mgr. Vít Pospíšil; Arthur I. Skoultchi, Ph.D.; Doc. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008