Současné možnosti farmakologické léčby úzkosti, deprese a poruch spánku v paliativní medicíně

Konference: 2006 12. brněnský den paliativní medicíny

Kategorie: Psychoonkologie

Téma: Paliativní medicína

Číslo abstraktu: 012

Autoři: MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 26. 10. 2006