Současný pohled na grading karcinomu prostaty: Modifikace Gleasonova systému dle ISUP 2005 - přehled

Konference: 2008 XV. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Nádory prostaty

Číslo abstraktu: 004

Autoři: Prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.

Acinární adenokarcinom prostaty není homogenní jednotkou. Podle poslední WHO klasifikace z roku 2004 je adenokarcinom prostaty dále dělen do několika skupin na tzv. atrofický, pseudohyperpiastický, z pěnitých buněk, koloidní, z prstenčitých buněk, onkocytický a lymfoepiteliomu podobný.

Grading prostatického (acinárního) adenokarcinomu se v mnohém liší od běžně vžitých gradingových metod. Gleason si v roce 1966 povšiml, že prognóza prostatického adenokarcinomu koreluje s gradem dvou nejobjemnějších komponent nádoru a že grade je nutné stanovovat na základě celkové architektoniky nádoru. Vytvořil tak unikátní systém gradingu, který přetrval s minimálními změnami takřka 40 let.

Vzhledem k tomu, že Gleasonův systém byl vytvářen a později mírně modifikován v době před imunohistochemií a tím pádem před průkazem tzv. bazální vrstvy buněk, která je zcela zásadní pro diagnostiku karcinomu a navíc v době záchytu především pokročilých nádorů, muselo nutně dojít ke změnám v pohledu na morfologický vzhled prostatických nádorů.

Modifikace gradingu karcinomu prostaty dle ISUP

V roce 2004 byla vydána nová klasifikace urogenitálních nádorů WHO (1). V roce 2005 byla provedena úprava gradingového systému, která byla posléze publikována jako tzv. ISUP (International Socienty of Urological Pathology) 2005 modifikace Gleasonova systému, který zejména stanovuje následující zásady:

Gleason grade 1 a 2 obecně v punktátech je nález naprosto výjimečný. Gleason grade 1 a 2 se vyskytuje prakticky pouze v TURech, tj. v materiálu centrální a přechodné zóny, a proto se v punktátech Gleason grade 1 a 2 nedoporučuje používat. Navíc je velmi pravděpodobné, že struktury, které byly v původním Gleasonově schématu označované jako grade 1, nejsou karcinomovou strukturou, ale nenádorovou jednotkou označovanou jako adenóza či atypická adenomatózní hyperplazie.

Většina kribriformních lézí je Gleason grade 4 a ne Gleason grade 3, jak tomu bylo při použití původního schématu. Žádná kribrifomní struktura již není „povolena" v Gleason grade 2.

Co to znamená pro praktického urologa/onkologa

Výše uvedený stručný přehled lze shrnout do zjednodušeného výkladu:

Gleason grade 1 je dle nové modifikace Gleasonova systému extrémně raritní leze, navíc prakticky nerozpoznatelná v punkční biopsií.

Gleason grade 2 je rovněž vzácná, špatně rozpoznatelná leze. Vyskytuje se relativně častěji, než grade 1, ovšem diagnostikovat ji lze jen z dobrého materiálu (minimálně z transuretrální resekce). Navíc jde o diagnózu, která by měla být verifikována specialistou na urogenitální patologii.

Prostatický adenokarcinom rozpoznatelný v punkční biopsií tedy má grade minimálně 3, což znamená minimální Gleason skóre 6. Lze zjednodušeně říci, že většina dobře diferencovaných prostatických karcinomů se přesune do kategorie Gleason skóre 6 a více. Všechny případy označené jako Gleason skóre 5 a méně by měly být minimálně podezřelé z podhodnocení. Tím dochází k výraznému posunu gradu u vyšetřovaných pacientů. Nejde však o skutečný nárůst výskytu hůře diferencovaných nádorů, ale o arbitrážní zásah do gradingového systému. Pohled na Gleason grade 5 zůstal prakticky nezměněný.

Literatura

  1. Eble JN., Sauter G., Epstein JI., Sesterhenn IA. WHO. Tumors of the urinary system and male genital organs. Pathology and genetics. Lyon, IARC Press, 2004
  2. Epstein JI., Allsbrook WC, Amin MB., Egevad LL., and ISUP Grading Committee. The 2005 International Society of Urological Pathology (ISUP) consensus conference on Gleason grading of prostatic carcinoma. Am J Surg Pathol 2005, 29:1228-1242.
  3. Gleason DF., Classification of prostatic carcinomas. Cancer Chemother Rep 1966, 50:125-128.
  4. Gleason DF., Melliger GT. Prediction of prognosis for prostatic adenocarcinoma by combined histological grading and clinical staging. J Urol 1974, 11:58-64.
  5. Helpap B, Egevad L. The significance of modified Gleason grading of prostatic carcinoma in bioppsy and radical prostatectomy specimens. Virchows Arch 2006, 449:622-627.
  6. Renshaw AA., Schultz D., Cote K., Loffredo M., Ziemba DE., D Amico AV. Accurate Gleason grading of prostatic adenocarcinoma in prostate needle biopsies by generál pathologists. Arch Pathol Lab Med 2003, 127, 1007-1008.
  7. Smith EB., Frierson HF., Mills SE., Boyd JC, Theodorescu D. Gleason scores of prostate biopsy and radical prostatectomy specimens over the past 10 years. Is there evidence for systematic upgrading? Cancer 2002, 94, 2282-2287.

Datum přednesení příspěvku: 10. 10. 2008