Specific Patterns of Molecular Mutations Determine the Morphologic Differentiation Stages in Acute Myeloid Leukemia (AML)

Konference: 2014 56th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie; Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: 617. Acute Myeloid Leukemia: Biology, Cytogenetics and Molecular Markers in Diagnosis and Prognosis: Poster

Číslo abstraktu: 2388

Autoři: Dominic Rose, PhD; MD Torsten Haferlach; Prof. Dr. Susanne Schnittger, PhD; Karolina Perglerová; M.D. Wolfgang Kern; MD Claudia Haferlach

Datum přednesení příspěvku: 7. 12. 2014