Stanovení a význam mutace V617F genu JAK2 u myeloproliferativních chorob

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Myelodysplastický syndrom

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P51/1216

Autoři: Alena Novosadová; Mgr. Beáta Katrincsáková; Jana Kadlecová; Monika Koláčková; RNDr. Martina Divoká; Jarmila Indráková; Prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008