Syndróm lepivých doštičiek (SPS) a doštičkové glykoproteíny

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P10/1281

Autoři: Prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.; Jacek Musial

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008