SYNTHESIS OF RIBOSOMAL RNA AND REVERSIBLE UNRAVELLING OF THE RIBOSOMAL MULTICOPY GENE IN LYMPHOBLASTS TREATED WITH ACTINOMYCIN D

Konference: 2005 10th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Poster session I: Cytokine signaling and transcriptional I

Číslo abstraktu: 0140

Autoři: RNDr. Ivan Kalousek, CSc.; Mgr. Petra Otevřelová; Mgr. Pavla Roselová

Plný text abstraktu

(dohledat nutno zadáním č. abstraktu ap. )

Datum přednesení příspěvku: 3. 6. 2005