Systémová terapie karcinomu děložního hrdla

Konference: 2004 VII. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 10

Autoři: MUDr. Marek Pluta, Ph.D.

Přepis prezentace z Microsoft PowerPoint

Incidence
Cervikální karcinom • Chemosensitivní nádor

 • Lokálně pokročilá stádia (bulky IB2)

 • neoadjuvantnmí chemoterapie (NAC) a následná radikální hysterektomie


 • Pozdní stádia (IIB, III)

 • NAC a následná radioterapie

 • potenciační chemoradioterapie


 • chemoterapie recidiv

NAC a radioterapie???


Friedlander MI et al.:„Cervical carcinoma: drug responsive tumor“, Gynecol. Oncol., 1983, 16, p. 275-281

Tierney JF et al.: Can the published data tell us about the effectiveness of neoadjuvant chemotherapy for locally advanced cancer of the uterine cervix? Eur. J. Cancer 1999, 35, p. 406 - 409


 • Lokální redukce objemu nádoru po NAC 70 - 90%

 • 10-20% kompletních regresí!

 • 80 až 90% reziduální nádor!!!

 • Nádory po výrazné regresí jsou odlišné - hypoxické!
  → NEÚSPĚCH NAC + RT

NAC - „bulky“ nádory (časná stadia)


Nádory větší než 30 mm (chirurgie - radioterapie)
5 leté přežití 31%-66%
- Piver MA, Obstet. Gynecol. 1975, 46, p. 507 - 510
- Burghardt E., Obstet. Gynecol. 1978, 52, p. 138 - 145
- Gauthier P., Obstet. Gynecol. 1985, 66, p. 569-573
- Delgado G., Gynecol. Oncol. 1990, 38, p. 352 - 357


a/ výrazná pooperační a poléčebná morbidita
b/ pozitivita uzlin stoupá s rozměrem nádoru (35,2 - 80%)
c/ adjuvantní radioterapie

Cervikální karcinom - volumometrie
Neoadjuvantní chemoterapie a chirurgie děložní hrdlo - lokálně pokročilé nádory


Friedlander MI et al.:Gynecol. Oncol., 1983, 16, p. 275-281 „Cervical carcinoma: drug responsive tumor“
Weiner SA, 1988 (mitomycin,vincristine,bleomycin,cisplatina)
Eddy GL, 1995 (vincristin,cisplatina)
Panici PB, 1988,1991, 2000 (několik režimů, časná i pokročilá stadia, Pt)
Sugiama T, 1999 (irinotecan,cisplatina)
Marth C, 1999 (5 FU, cisplatina,)
Vallejo CT, 2000 (ifosfamid,vinorelbin,cisplatina)
Gonzales A, 2000 (gemcitabin, cisplatina)
Zanetta G,2000 (paclitaxel,ifosfamid,cisplatina) - myelotoxicita gr. 3-4 (91%)!

Kim 1988…….Hwang YY et al.: Gynecol. Oncol., 2001, 82, p. 88-93
(cisplatina, vinblastin, bleomycin… 5 let-82% …..10 let-79,4%)
NAC a radikální chirurgie - protokol a děložní hrdlo - časná stadia „bulky“


Nutné prospektivní randomizované studie
A/ NAC - účinná, ale netoxická
B/ Radikální chirurgická léčba - kontrola kvality (pánevní LE - více než 25 uzlin, adekvátní resekce parametrií)
C/ Histopatologie - zpracování uzlin a parametrií - jednotný protokol
D/ Jednotný protokol adjuvantní léčby
E/ Zajištěn dlouhodobý follow up

NAC - cervikální karcinom (FNM)


I/1998 - XII/99 - 22 pacientek
 • Bulky IB2 (FIGO nebo MRI volumometrie)

 • i.v. chemoterapie - high dose density - den 1 - DDP 75 mg/m2 , den 2 ifosfamid 1,75 g/m2 + uromitexan

 • 3 cykly, interval 10-12 dní

 • průměrná redukce tu 71,2% (MRI volumometrie)

 • N+ 23,8% (vs. kontrolní skupina bez NAC - 54,0%)

 • Nízká toxicita NAC

 • (Rob et al.: 8th IGCS Meeting, Buenos Aires, 2000)

1983 - 1990
 • IB - IIB bulky tumory

 • DDP + vinblastin + bleomycin

 • 93,7% redukce objemu (25% NED)

 • N+ 21,3%

 • 5/10 leté přežití 82,0/79,4%

 • (Hwang et. Al: Gynecol. Oncol 2001/6)

 • individualizace terapeutického režimu

 • prospektivní studie

 • vhodná kombinace NAC

 • poléčebná morbidita

 • přežití pacientek

Datum přednesení příspěvku: 12. 6. 2004