Taktika a strategie plicní metastasektomie u karcinomu ledviny

Konference: 2008 16. onkologicko-urologické sympozium a 12. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Karcinom ledviny I.

Číslo abstraktu: 027

Autoři: R. Pospíšil; P. Horák; MUDr. Pavel Dušek; doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc.

Odstranění plicních metastáz má z onkologického hlediska smysl pouze tehdy, podaří-li se R0 resekce.

Nezbytnými předpoklady pro indikaci k operaci plicních metastáz u karcinomu ledviny jsou R0 resekce primárního nádoru, nepřítomnost extrapulmonálních metastáz, technická resekabilita plicních ložisek a dostatečná funkční rezerva plic.

Cílem operace je tedy odstranění všech metastáz do zdravé tkáně se zachováním co možná největší části plicního parenchymu. K tomu lze využít celé spektrum resekčních výkonů, nejčastěji neanatomické plicní resekce. Volba operačního postupu se řídí počtem, velikostí a lokalizací metastáz. Otevřená operace z laterální torakotomie či ze sternotomie byla a je dosud standardem. V posledních letech byla opakovaně nastolena otázka, zda by stejně radikálně bylo možno postupovat vidotorakoskopicky, s vyloučením palpačního vjemu. A to s přihlédnutím ke zdokonalování zobrazovacích metod včetně spirálního CT a možnosti značení metastáz pod CT kontrolou identifikující i léze o velikosti pod 3 mm. Sami dosud upřednostňujeme přístup otevřený. Operatérův palpační vjem pokládáme za nezastupitelný pro detekci všech plicních ložisek a pro dostatečnou orientaci při určení bezpečnostního lemu při klínovité resekci.

V naší přednášce prezentujeme soubor pacientů operovaných na naší klinice v letech 2003–2007 pro plicní metastázy karcinomu ledviny. Předložíme porovnání předoperačního CT nálezu, peroperačního palpačního nálezu a výsledku histologického vyšetření, s doporučením otevřeného výkonu při řešení plicních metastáz karcinomu ledviny.

Datum přednesení příspěvku: 27. 11. 2008