Targeted Therapy of AML1/ETO-Positive AML Cells in Experimental Model

Konference: 2008 50th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Disordered Gene Expression in Hematologic Malignancy, Including Epigenetic Regulation

Číslo abstraktu: 3358

Autoři: MUDr. Michal Zápotocký; Mgr. Júlia Starková, Ph.D.; MUDr. Ester Mejstříková, Ph.D.; Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.; Prof.MUDr. Jan Trka, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 6. 12. 2008