Targeting C-Myc Promoter: Helquats As Novel G-Quadruplex Stabilizing

Konference: 2014 56th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: 802. Chemical Biology and Experimental Therapeutics: Poster I

Číslo abstraktu: 2159

Autoři: Erika Kužmová, PhD; Jaroslav Kozák, MS; Veronika Komárková; MUDr. Robert Pytlík, Ph.D.; Filip Teplý, PhD; Miroslav Hájek, PhD

Datum přednesení příspěvku: 6. 12. 2014