THE ACTIVATING G537R MUTATION IN HIF2-ALPHA IS ASSOCIATED WITH IN VITRO HYPERSENSITIVITY OF ERYTHROID PROGENITORS TO ERYTHROPOIETIN

Konference: 2011 16th Congres of the European Hematology Association – účast ČR

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Myeloproliferative disorders - Biology

Číslo abstraktu: 0338

Autoři: Mgr. Jana Kučerová; doc.MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.; Mgr. Monika Horváthová, Ph.D.; Mgr. Jitka Naušová; Doc.RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 10. 6. 2011