The developments within the EBMT Nurses Group and special nursing care at the University Hospital in Zurich

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Ošetřovatelství (XII. Konference)

Číslo abstraktu: 1336

Autoři: Erik Aerts

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008