The Experience of the International Registry for Chronic Myeloid Leukemia (CML) in Children and Adolescents (I-CML-Ped Study): Pronostic Consideration

Konference: 2014 56th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR; Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 632. Chronic Myeloid Leukemia: Prognosis and Therapy

Číslo abstraktu: 521

Autoři: Frédéric Millot; Joelle Guilhot (Guillhot), PhD; Prof. MD Meinolf Suttorp, PhD; prof. MUDr. Petr Sedláček, CSc.; MD Eveline S.J.M. de Bont, PhD; MD Chi Kong Li, MBBS; Krzysztof Kalwak; Birgitte Lausen; Srdjana Culic; Marie-Françoise Dresse; MD Andrea Biondi; MD Andre Baruchel, PhD

Datum přednesení příspěvku: 8. 12. 2014