The Frequency and Characteristics of the Ribosomal Protein L5 (RPL5) and Ribosomal Protein L11 (RPL11) Gene Mutations in Patients with Diamond-Blackfan Anemia in the Czech National Registry

Konference: 2008 50th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Ostatní

Téma: Bone Marrow Failure

Číslo abstraktu: 3103

Autoři: doc.MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.; RNDr. Radek Čmejla, Ph.D.; RNDr. Jana Čmejlová, Ph.D.; Mgr. Helena Handrková, Ph.D.; prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.; Cerna Zdenka

Datum přednesení příspěvku: 6. 12. 2008