THE IMPACT OF LENGTH AND INTEGRATION SITE OF THE INTERNAL TANDEM DUPLICATION OF FLT3 GENE ON THE CLINICAL OUTCOME OF PATIENTS WITH AML

Konference: 2010 15th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 03. Acute myeloid leukemia - Biology 2

Číslo abstraktu: 0055

Autoři: Ing. Jana Marková; Kateřina Burčková; MUDr. Jacqueline Soukupová (Maaloufová); prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D.; MUDr. Jiří Schwarz, CSc.

Plný text abstraktu

Haematologica 2010; 95[suppl.2]:174, abs. 0055

Datum přednesení příspěvku: 11. 6. 2010