THE IMPORTANCE OF COMPLEX BLOOD COUNT ASSESSMENT FOR DIAGNOSTICS AND PROGNOSIS IN MDS PATIENTS

Konference: 2011 16th Congres of the European Hematology Association – účast ČR

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Publication Only

Číslo abstraktu: 1271

Autoři: MUDr. Jana Vondráková, Ph.D.; Mgr. Jana Zapletalová; Jarmila Indráková; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Datum přednesení příspěvku: 12. 6. 2011