THE MECHANISM UNDERLYING BIOLOGICAL EFFECT OF VALPROIC ACID IN TARGETED THERAPY OF AML1/ETO POSITIVE CELLS

Konference: 2010 15th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 1768

Autoři: MUDr. Michal Zápotocký; Mgr. Júlia Starková, Ph.D.; MUDr. Ester Mejstříková, Ph.D.; Prof.MUDr. Jan Trka, Ph.D.

Plný text abstraktu

Haematologica 2010; 95[suppl.2]:174, abs. 1768

Datum přednesení příspěvku: 13. 6. 2010