The Potential Role of the Six1/Eya1 Pathway in the Establishment of Leukemia Stem Cells in MLL-ENL – Induced Leukemia

Konference: 2011 53rd ASH Annual Meeting – účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 602. Disordered Gene Expression in Hematologic Malignancy, including Disordered Epigenetic Regulation: Poster I

Číslo abstraktu: 1362

Autoři: Mgr. Sylvia Takáčová, Ph.D.; Mgr. Pavla Lužná; Mgr. Viktor Stránecký; Doc.RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 10. 12. 2011