The Prognostic Significance of TP53

Konference: 2014 56th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Myelodysplastický syndrom

Téma: 637. Myelodysplastic Syndromes – Clinical Studies: Poster

Číslo abstraktu: 4630

Autoři: Mgr. Monika Běličková; Mgr. Jitka Veselá; doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.; Ing. Eliška Stará (Čechová); Ing. Barbora Planetová; Doc.RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.; RNDr. Jana Březinová, Ph.D.; MUDr. Dana Mikulenková; prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 8. 12. 2014