The Role of Histone Demethylases in the Transcription Regulation of HOX Genes in PML-RARa+ AML Patients

Konference: 2014 56th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie; Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: 602. Disordered Gene Expression in Hematologic Malignancy, including Disordered Epigenetic Regulation: Poster

Číslo abstraktu: 876

Autoři: Bc. Kateřina Rejlová; Mgr. Karolina Škvárová Kramarzová, Ph.D.; Meritxell Alberich-Jorda, PhD; Mgr. Karel Fišer, Ph.D.; MUDr. Markéta Kubričanová-Žaliová, Ph.D.; Prof.MUDr. Jan Trka, Ph.D.; Mgr. Júlia Starková, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 6. 12. 2014