The Significance of Megakaryocytic Transcription Factor Fli1 and Erythroid Transcription Factor EKLF in the Ribosomopathies: 5q Minus Syndrome and Diamond-Blackfan Anemia. the Role of Fli1 in p53 Regulation and in 5q Minus Syndrome Megakaryopoiesis

Konference: 2011 53rd ASH Annual Meeting – účast ČR

Kategorie: Myelodysplastický syndrom

Téma: 633. Myelodysplastic Syndromes: Poster III

Číslo abstraktu: 3825

Autoři: doc. MUDr. Radana Neuwirtová, CSc.; Ing. Ota Fuchs, CSc.; doc.MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.; RNDr. Radek Čmejla, Ph.D.; Mgr. Monika Holická; Mgr. Martin Vostrý; Mgr. Arnošt Kostečka; Mgr. Hana Hájková; MUDr. Anna Jonášová; prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.; prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.; RNDr. Jana Březinová, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 12. 12. 2011