THE SIGNIFICANT ASSOCIATION BETWEEN PRIMARY MYELODYSPLASTIC SYNDROME AND SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS

Konference: 2011 16th Congres of the European Hematology Association – účast ČR

Kategorie: Myelodysplastický syndrom

Téma: Publication Only

Číslo abstraktu: 1260

Autoři: Mgr. Monika Běličková; MUDr. Anna Jonášová; MUDr. Dana Mikulenková; Ing. Zdeněk Krejčík, Ph.D.; doc. MUDr. Radana Neuwirtová, CSc.; prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 12. 6. 2011