Thrombosis in MPN with Thrombocythemia Is Associated with Higher Platelet Count At the Time of the Event: Data From the Czech Registry of Patients Treated with Anagrelide

Konference: 2011 53rd ASH Annual Meeting – účast ČR

Kategorie: Myelodysplastický syndrom

Téma: 634. Myeloproliferative Syndromes: Poster III

Číslo abstraktu: 3857

Autoři: MUDr. Jiří Schwarz, CSc.; prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.; Mgr. Petra Ovesná, Ph.D.; MUDr. Olga Černá; MUDr. Yvona Brychtová, Ph.D.; Doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 12. 12. 2011