TRANSFORMATION OF MGUS INTO LIGHT CHAIN DEPOSITION DISEASE WITH A FAVORABLE RESPONSE TO BORTEZOMIB TREATMENT

Konference: 2011 16th Congres of the European Hematology Association – účast ČR

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Publication Only

Číslo abstraktu: 1318

Autoři: Prof.MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.; MUDr. Jiří Minařík, Ph.D. ; MUDr. Tomáš Pika; RNDr. Pavel Lochman, Ph.D.; Doc.MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc.; MUDr. Tomáš Tichý

Datum přednesení příspěvku: 12. 6. 2011