Transplantation Window Created by Bone Marrow Irradiation and Its Closure

Konference: 2010 52nd ASH Annual Meeting – účast ČR

Kategorie: Ostatní

Téma: Experimental Transplantation

Číslo abstraktu: 3713

Autoři: Katarina Forgacova; RNDr. Luděk Šefc, CSc.; Jana Michalova; Bc. Filipp Savvulidi; Ko-Tung Chang; Prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc.

Datum přednesení příspěvku: 5. 12. 2010